Оюутолгой төслийн босоо амны бүтээн байгуулалт, зам талбай, барилгын геодезийн хэмжилтийн ажлыг гүйцэтгэж байна