Оюутолгойн гүний уурхайн төслүүд

Бид Оюутолгой уурхайн гүний уурхайд хэрэгжиж буй "Хүдэр зөөвөрлөх систем болон олборлолт, зөөвөрлөлтийн түвшний инженерингийн шугам сүлжээ" , " Хүнд машин механизмийн засварын төв", "Агааржуулах системийн өргөлтийн сэнс суурилуулах", "Төв засварын төв" зэрэг төслүүд дээр 2020 оноос хойш амжилттай ажиллаж байна.